Dragen

Als we Pulsors® op ons lichaam dragen zijn we beschermd tegen verstorende invloeden van buitenaf. Hierbij denken we bijvoorbeeld aan negatieve elektromagnetische velden, geopatische belasting maar ook negatieve gedachten van anderen. Therapeuten/artsen die met Pulsors® behandelen dragen zelf ook Pulsors® om zich te beschermen tegen de energieën die bij een behandeling vrijkomen. Pulsors® werken ook transformerend, reeds opgeslagen negatieve mentale, emotionele en fysieke blokkades worden verwerkt en afgevoerd.

• Acu-Pulsor balanceer techniek

Met een Pulsor® en een Acu-Pulsor® (= pendel gemaakt van Pulsor) kunnen we ons lichaam actief in balans brengen. Pulsors® dragen op je lichaam is als het aantrekken van schone kleding. Onszelf eerst balanceren met Pulsors® voordat we ze gaat dragen is als douchen voordat we schone kleding aantrekken. Als we onszelf eerst hebben gebalanceerd is er meer balans in onze vortex polariteiten. Als we daarna Pulsors® op ons lichaam dragen werken deze veel efficiënter.

Deze balanceer techniek wordt tijdens workshops, priveles, cursusdagen en opleiding gedemonstreerd.


• PULSOR® BALANCE

Pulsors bevatten kristallen met natuurlijke trillingen waaruit je lichaam ook is opgebouwd. Indien er in je lichaam spanningen zijn opgebouwd worden deze door Pulsors in balans gebracht.

PULSOR® BALANCE is een eenvoudige en snelle methode om lichaam en geest in korte tijd heerlijk te ontspannen.

PULSOR® BALANCE 20 minuten
Gedurende 20 minuten lig je op een behandeltafel met diverse Pulsors op en rond je lichaam geplaatst volgens een vast patroon.

Kosten: 35,00 euro

PULSOR® BALANCE 60 minuten
Gedurende 60 minuten worden de Pulsors volgens een individueel uitgetest programma geplaatst. De afstemming van het plaatsen en afhalen van Pulsors wordt bepaalt door je eigen energieveld. Dit wordt gemeten door middel van een Acu-Pulsor (=Pulsor pendel).

Kosten: 95,00 euro

PULSOR® BALANCE ENVIRONMENT
Harmoniseren van energieën door behandeling en plaatsing van Pulsors in je woon en werkomgeving voor een gezond leefklimaat.

Health Improvement verwelkomt je graag in haar Health Studio voor een PULSOR® BALANCE en informeerd je graag over de PULSOR® BALANCE ENVIRONMENT mogelijkheden.

PULSOR® BALANCE wordt in de nabije toekomst door gecertificeerde PULSOR® BALANCE Practitioners aangeboden in Spa’s, Sauna’s, Health- Beauty en Wellness centra. Kijk op onze website of er een centrum bij u in de buurt is of neem contact met ons op.

Dr.Yao, de ontwikkelaar van Pulsors, werkt op meer fijnstoffelijk innerlijke energieniveaus, waarbij hij gebruik maakt van resonantie i.p.v. toepassing van kracht van buitenaf om gewenste resultaten te bereiken.

Het resultaat is een fijnstoffelijke behandelwijze waarbij gebruik wordt gemaakt van Pulsors, die automatisch synchroniseren met de lichaamsenergieën, ze versterken en reinigen zoals geen magneet dat vermag, alsook de werking van 'genezende handen'.
Wanneer fijnstoffelijke energieën op die manier versterkt worden, komt genezing vanzelf op gang.

Bij een PULSOR® BALANCE is ongetwijfeld een interactie van energie tussen de PULSOR® BALANCE Practitioner en cliënt van grote betekenis, toch is het normaal dat een groot deel van de PULSOR® BALANCE passief ondergaan wordt. Pulsors worden op juiste plaatsen gelegd en de PULSOR® BALANCE Practitioner laat de cliënt liggen nadat hij de Pulsors heeft gearrangeerd en bepaalde handbewegingen heeft uitgevoerd.

Het is echter ook mogelijk dat hij de Pulsors na verloop van tijd anders legt om specifieke of algemene resultaten te verkrijgen. De PULSOR® Practitioner werkt niet manipulerend, maar handelt naar aanleiding van de informatie die hij via een spintester of Acu-Pulsor vanuit de vortex-energie-polariteit van de cliënt aangegeven krijgt.

Op deze wijze kunnen oorzaken van blokkades worden behandeld zonder dat de PULSOR® BALANCE Practitioner zich laat leiden door “persoonlijke inmenging”.

Pulsors kunnen heel goed samen met andere behandelvormen en middelen worden toegepast, waardoor deze efficiënter werken.

De subjectieve ervaring van een PULSOR® BALANCE is vrijwel altijd een diepe ontspanning van zenuw- en spierweefsel waardoor herstel plaats blijft vinden lang nadat de Pulsors verwijderd zijn. Men voelt zich in alle opzichten gevoed en verwarmd.

Regelmatig nemen mensen licht in zichzelf waar in prachtig vloeiende kleuren.
Omdat ze voor hun werking afhankelijk zijn van natuurlijke energieën, kunnen Pulsors ook gebruikt worden om positieve omgevingsenergie te versterken en negatieve te corrigeren.

Behandelaars gebruiken ze niet alleen om het effect van hun behandeling te vergroten, maar ook om zich te beschermen tegen negatieve energie die tijdens een behandeling vrij kan komen.

Veel behandelaars, voelen zich aan het einde van de dag leeggezogen. Pulsors dragen ertoe bij dit te voorkomen door het energieveld van de behandelaar te versterken en in harmonie te brengen, opdat de negativiteit nergens terecht kan. Gevolg is dat de behandelaar zich beter voelt, meer openstaat voor de cliënt, meer begrip kan tonen en zo beter zijn/haar werk kan doen.• PULSOR® YOGA


DIRECTE ONTSPANNING IN GEHAASTE TIJDEN


PULSOR® YOGA is een eenvoudige methode om lichaam en geest heerlijk te ontspannen. Pulsors bevatten kristallen met natuurlijke trillingen waaruit je lichaam ook is opgebouwd.

PULSOR® YOGA balanceert je energieveld, zodat spanningen zich kunnen opheffen.

PULSOR® YOGA bestaat uit het plaatsen van Pulsors op speciale energiepunten op je lichaam. Deze energiepunten worden gedurende een aantal minuten met Pulsors aangeraakt tot er via deze energiepunten diepe ontspanning is bereikt. Uw lichaam geeft dit zelf duidelijk aan. Ontladen van spanningen komen vaak tot uitdrukking in een diepere ademhaling, gapen, zuchten, ogen die tranen en een loopneus. Bij PULSOR® YOGA hoef je geen extra aandacht te geven aan je ademhaling, door de ontspanning gaat dit als vanzelf.

PULSOR® YOGA oefeningen duren gemiddeld een uur.

Door PULSOR® YOGA voelt je je over het algemeen helder van geest en heerlijk ontspannen, waardoor je makkelijker omgaat met de dingen van alledag.


Kosten: € 17,50 p.p. per les (minimaal 5 personen)

Lesuren:
Dinsdag van: 19:00 uur - 20:00 uur
Donderdag van: 19:00 uur - 20:00 uur


Health Improvement verwelkomt je graag in haar Health Studio voor PULSOR® YOGA en informeerd je graag over PULSOR® BALANCE en de PULSOR® BALANCE ENVIRONMENT mogelijkheden. Graag een afspraak maken bij:

Health Improvement BV
Remy Draaijer
Max Planckstraat 31
2041 CX Zandvoort Nederland
T: +31(0)23 - 5731835
M: +31(0)6 - 54323689
E: info@healthimprovement.nl
I: www.pulsoryoga.com

•Automatic treatment

Automatic treatment kunnen we op onszelf toepassen. We kunnen het aantal Pulsors® dat we hebben uittesten om te zien in welke formaties we ze op ons lichaam moeten plaatsen. De volgorde van het plaatsen en de tijdsduur dat ze moeten blijven liggen worden bij het testen nauwkeurig bepaald.

Tijdens workshops, priveles en cursusdagen kan deze toepassing worden gedemonstreerd.

• Harmoniseren leefomgeving

Door de tegenwoordige technologische ontwikkelingen krijgen we meer dan 200 miljoen keer meer straling te verwerken dan onze voorouders te verwerken kregen van de zon, sterren en andere natuurlijke bronnen.

Door o.a. zendmasten, UMTS, GSM, hoogspannings kabels, elektrische apparatuur en geopatische verstoringen raakt onze lichaamsblauwdruk of vortex polariteitsbalans uit balans. Als gevolg hiervan krijgen we allerlei kwalen zoals bijvoorbeeld stress, depressiviteit, migraine, chronisch gebrek aan energie, duizeligheid, misselijkheid, pijnen van elke aard, concentratieverlies, hoge bloeddruk, hyperventilatie, agressief gedrag, allergie, verzwakt immuunsysteem, angsten en slaapproblemen. Uiteindelijk leidt een jarenlange blootstelling aan negatieve straling tot ernstige- en chronische klachten.

Het is van wezenlijk belang in dit computertijdperk beschermende maatregelen te treffen tegen deze straling.

Door Pulsors® in bedrijf- / kantoor- / praktijkruimte / woonhuis te plaatsen worden we beschermd tegen deze straling.

De leefruimte voelt daardoor natuurlijker aan, zodat we meer ontspannen kunnen functioneren.

Voor meer informatie over het harmoniseren met Pulsors kunt u contact met ons opnemen.

• Oefeningen

Door specifieke oefeningen met Pulsors® te doen kunnen we processen nog sneller verwerken en loslaten. Deze oefeningen werken zeer ontspannend.

Tijdens workshops, priveles en cursusdagen kan deze toepassing worden gedemonstreerd


 
 
 
 

Dragen
Acu-Pulsor balanceer techniek
PULSOR® BALANCE
PULSOR® YOGA
Automatic treatment
Harmoniseren leefomgeving
Oefeningen

     > Vorige
     > Terug naar home