ENERGIEVERHOGING MET PULSOR, ZICHTBAAR GEMAAKT VIA KIRLIAN-FOTOGRAFIE

Kirlian-fotografie is het omzetten van niet-elektrische eigenschappen van levende en dode voorwerpen in elektrische. Dit gebeurt door ze samen met een stukje onbelichte film bloot te stellen aan een hoogfrequent elektrisch veld tussen twee elektroden. Dit contact zorgt ervoor dat er vonken verschijnen in een veld rondom het gefotografeerde voorwerp en het hoogspanningsveld van de elektrostatische wisselstroom-krachtbron. Het is het signaal met de hoge frequentie en lage sterkte dat opgevangen wordt door Kirlian-fotografie. De karakteristieke kleur, ontlading en licht die op de film te zien zijn, geven de emotionele, mentale en fysieke gezondheid van de persoon weer. Door het Tesla Coil instrument werd het bioplasma gestimuleerd, waardoor het lichtgevend (en daardoor zichtbaar) werd. In 1939 ontwikkelden Semyon en Valentina Kirlian de Kirlian-fototechniek; met het Tesla Coil instrument demonstreerden zij het z.g. Kirlian-effekt. Variaties in de toestand van het bioplasma gaven een zichtbaar bewijs van een ziekte te zien voordat de symptomen daarvan via een medisch onderzoek van het organisme aan het ontdekt werden. Het Kirlian-effekt wordt door de Chinezen 'Chi' genoemd, door de Russen 'Bioplasma', door de Indiërs 'Prana' en door de Europeanen en Amerikanen 'Etherisch'. Het verbindt het fysieke organisme met de fijnstoffelijke astrale en mentale vormen.Uit Kirlian-foto's van plantenbladeren is gebleken, dat de kleur en de intensiteit van de aura veranderen met de fysieke toestand van het organisme. Bij eenpolig contact is een aura met een hoge frequentie zichtbaar om het voorwerp. De aanwezigheid van deze aura houdt verband met de rand effecten, die veroorzaakt worden door de ongelijke verdeling van het elektrisch veld. Naarmate het leven uit de bladeren verdween, vervaagden de aura's. In levende organismen wordt de innerlijke toestand van het organisme weergegeven door de helderheid en kleurintensiteit van de aura. De aura's variëren al naar gelang de vorm en structuur van het dier, het mineraal of de plant. Kirlian verfijnde zijn techniek en paste hem toe bij het diagnosticeren van plantenziekten. Studies hebben uitgewezen dat sojabonen diverse plaatjes produceren, waaraan te zien is of ze gezond zijn en kiemvermogen hebben, of dat ze door toevoeging van chemicaliën bedorven zijn.Er zijn met Kirlian-foto's studies gemaakt van kleine stukjes metaal. Er verschijnt een halo om het voorwerp. Als er fouten en spanningen in het metaal zitten, worden deze zichtbaar, wat niet mogelijk is met gewone foto's. Onderzoek heeft uitgewezen dat stimulerende middelen de breedte van de aura doen afnemen en kalmerende middelen doen toenemen. Emotionele stimulatie veroorzaakt een rood-witte vlek op een kleurenfilm; ontspanning veroorzaakt een grote blauw-witte aura. Als de onderzochte persoon afwezig, onrustig, of verdrietig wordt, is de aura vaag en zijn er open plekken te zien. Op dit ogenblik worden er verdere studies gedaan in de parapsychologie, aurafotografie, psychiatrie, biofeedback-therapie en acupunctuur. De theorie van acupuncturisten luidt, dat er in het lichaam een 'energiecirculatiesysteem' is in verticale meridianen. Als het systeem niet in evenwicht is, verliest het lichaam energie. Uit de volgende experimenten met behulp van de hoogspannings-Kirliantechniek blijkt dat de energie toeneemt bij het gebruik van Pulsor.

Kirlian-fotografie Experiment 1 Persoon A
Foto 1
Hier zijn geen Pulsors gebruikt

De persoon is linkshandig. De duim aan de Linkerhand op foto 1 heeft vele open plekken. Op foto 3 zijn deze minder duidelijk aanwezig en er is een zwarte stip. Dit is een positieve aanwijzing dat er meer energie beschikbaar is. Vervuiling via de lucht, het water en het voedsel, speciaal door besmetting met kunstmest en bestrijdingsmiddelen, zorgt voor een verstopping van het lymfestelsel. Daardoor worden vele storingen en 'geheimzinnige ziekten' veroorzaakt, welke slechts zelden behandeld kunnen worden met traditionele medicijnen. De werkelijke oorzaken blijven.
Foto 2
Hierbij zijn driekleur-Pulsors onder de handen gelegd.

Traditionele tests kunnen niet het hele plaatje laten zien dat op energieniveau de oorzaken achter de symptomen zichtbaar maakt. Met Kirlian-Analyse-Fotografie is dit wel mogelijk. Men zal sneller herstellen en minder lijden als de ware oorzaak snel gevonden wordt. De aantoonbare conclusie is, dat de Pulsors inderdaad de verstoorde energie herstellen, waardoor de genezing van het lichaam in gang gezet en bespoedigd wordt. De herstelde energie draagt ertoe bij de verstoppingen op te sporen door de onmiskenbare, krachtige en genezende druk die ervan uitgaat. De energie wordt versterkt door de Pulsors. Pulsor verbetert de natuurlijke doorstroming van zelfgenezende krachten.
Foto 3
Hierbij zijn driekleur-Pulsors op de handen gelegd.


Kirlian-fotografie Experiment 2 27 oktober 1985
Bara H. Fischer Ph.D.
Dr. Bara H. Fischer's Program of Bio-Electric Evidence Mediation BEEM
P.O. Box 8160, Santa Fe, New Mexico, 87504; USA
Persoon B


Kirlian-foto 1
Er is hier geen Pulsor gebruikt; uit de foto blijkt een grote onrust.
Foto 2
Hierbij zijn Pulsors gebruikt. Uit de foto blijkt het onmiddellijke effect op het energieveld, dat toegenomen is en kwalitatief verbeterd is.Foto 2a
'Lange-termijn' Basis-energiepatroon. De onderzochte persoon concentreert zich op genezing.Foto 3
Er zijn drie Pulsors gebruikt: een groene onder de rechterheup, een rode onder de linkerheup en een blauwe op de borst. De Pulsors zijn op deze manier een half uur gedragen. Onzuiverheden zijn verwijderd.Foto 4
Er zijn drie Pulsors gebruikt: een groene achter de rechterknie, een rode achter de linker- knie en een blauwe op de borst. De Pulsors zijn zo vijf minuten lang gedragen.Foto 5
Er zijn drie Pulsors gebruikt: een groene achter de rechterknie, een rode achter de linkerknie en een blauwe boven op het hoofd. Storingen van buitenaf in het laboratorium veroorzaakten concentratie verlies en als gevolg daarvan een lager energieniveau.Foto 6
Twintig minuten nadat foto 5 is genomen en tien minuten nadat de Pulsors, die vijftig minuten gedragen zijn, zijn verwijderd. Het resultaat is ver gelijkbaar met foto 3 en vertoont nieuwe plekken met zachte energie, speciaal in de vingers en de handpalm. Nieuwe, groeiende energiebobbels zijn ook te zien bij mensen die dagelijks Pulsors dragen, zelfs als de Pulsors verwijderd worden om de foto's te nemen. Deze nieuwe energiepatronen komen niet vaak voor bij mensen die helemaal geen Pulsors dragen. Vergeleken met de hoeveelheid energie en de kwaliteit daarvan op foto 2a, is meer energie van een betere kwaliteit te zien op deze laatste foto. Zoals te zien is op foto I, moeten we eerst onrust wegnemen om genezing in gang te zetten en te bespoedigen. Het is duidelijk dat de Pulsors geweldig goed zijn voor de vergroting en zuivering van het bio-elektrisch veld van het lichaam. Pulsors dragen zonder meer bij aan het herstel en de verbetering van de energie-output. Deze foto's vertellen ons dat wij te maken hebben met levende systemen op een fijnstoffelijk energieniveau.


Kirlian-fotografie Experiment 3 Persoon C
Foto 1
Experiment door George Anderlohr uit Pine Valley, California. Deze foto is genomen op 4 juli 1985. De proefpersoon kreeg eerst een stoot hoogspanningselektriciteit, welke zijn vortex-polariteit omkeerde. De negatieve lading van de elektronen werd opgeslagen in tandvullingen, in munten en sleutels in de broekzak en in de ring aan de linkerhand. De linkerhand is merkbaar zwakker.Foto 2
De tweede foto van dezelfde persoon, nu na gebruik van Pulsors, een onder elke hand. Alle metalen voorwerpen zijn van het lichaam verwijderd en de vullingen zijn ontladen door met een Pulsor over de boven- en onderkaak te strijken.

Bibliografie:
'Kirlian' Electrofotografie Data Package A
Samengesteld door Paul Sauvin Met bijdragen van: Henry Monteith en Richard A. Miller Copyright 1973; 3e ed. (met wijzigingen 8/1/74 MANKIND RESEARCH UNLIMITED, INC. 1143 New Hampshire Ave. N.W. Washington, D.C. 20037

Kirliancamera gebruikt in Experimenten 1 en 2 ‘Kirlianfotograaf”Psitronik Ba 9 (circa 10.000 – 6.000 hertz); gemaakt in West Duitsland. Ingesteld op 1 (de hogere – frequentie activiteit) en de fijnafstemmingsknop op 4. Vier seconden met de hand belicht (een variabele van 1,5 sec). Ilford (speed) fotopapier 2.

De resultaten zijn negatieven.

Dr. Bara H. Fischer's Program of Bio-E1ectric Evidence Mediation BEEM Bara H. Fischer Ph.D. P.O. Box 8160 Santa Fe, New Mexico 87504 USA en Ingrid Naiman
     > Terug naar top


 
 
 
 

Kirlian –Fotografie
Biophotonen en    huidweerstandonderzoek
EEG onderzoek
EEG onderzoek kort
Laboratorium onderzoek

     > Vorige
     > Terug naar home