CASUS C
Mariece Kremers
Klachten: RSI

Hallo Erna,
Hier volgt -op jouw verzoek -een kort verslag over mijn ervaringen met betrekking tot behandeling van mijn RSI klachten. In april 1998 kon ik van de een op de andere dag niet meer pianospelen. Stukken waar ik al maanden mee bezig was en die ik zowat iedere dag doornam, liepen niet meer; met name snelle loopjes, die veelvuldig voorkwamen in stukken van Bach en Mozart, haperden en veroorzaakten pijn; eerst alleen in de rechterhand, later ook in de linker. Gedurende de daarop volgende 13 weken kreeg ik fysiotherapie (voornamelijk warmtekompressen), wat geen enkele verbetering opleverde. Twee haptonomen, waarbij ik achtereenvolgens een aantal sessies volgde, verklaarden beiden dat ik geestelijk volkommen gezond was, en dat zij niet veel meer voor mij konden betekenen. , Een ortho-manueeI therapeut gaf mij 4 behandelingen, waarin hij mijn ruggenwervel weer recht zette. Na enige tijd trad er wel een lichte verbetering op, die volgens mij ook sterk te danken was aan de rust die ik inmiddels noodgedwongen had genomen. Ik kon nog steeds geen moeilijkere pianostukken spelen zonder pijn. Vanaf november 1998 ben ik ook nog een aantal maanden behandeld door een homeopaat, maar dit gaf weinig resultaat op de langere termijn. In 1999 ben ik begonnen met een Pulsortherapie bij Erna Verhoeven. Na 4 behandelingen was ik volledig klachtenvrij, en kon ik alles weer normaal doen, ook pianospelen. Later bleek dat er tenminste nog 2 behandelingen hadden moeten volgen, om de zogenaamde "pit" van de verstoring uit mijnlijf te halen. Destijds heb ik er voor gekozen om dit niet te doen; ik had immers geen klachten meer en financieel gezien had ik niet zoveel ruimte. In februari 2001 heb ik lichte RSI klachten terug gekregen; dit keer in de linkerpols. Op vrijdag 2 maart 2001 ben ik weer behandeld door Pulsortherapeute Erna Verhoeven, en inmiddels ben ik herstellende.

Verslag van: Mariece Kremers


 
 
 
 

• Ervaringen

     > Vorige
     > Terug naar home