CASUS A
Lorena De Ruyt
Klachten: Dyslexie, problemen met geheugen en concentratie, agressief gedrag.

3 maart 2001
Mijn dochter Lorena, 12 jaar oud, is sinds Juli 2000 onder behandeling met Pulsor® en naar aanleiding hiervan nu de beschrijving van mijn waarneembare ervaringen en positieve resultaten. Lorena werd op 6 jarige leeftijd door een educatieve psycholoog getest. Uit deze test kwam naar voren dat Lorena Dyslexie had en problemen met haar concentratie en geheugen. Een 9 maanden voor deze test verhuisde Lorena met de familie naar Spanje, waar Lorena, samen met haar 2 zusjes, op een Engelstalige Internationale school terechtkwam. Lorena was in het algemeen een verlegen en introvert kind. Ook rond de tijd van deze test begon Lorena zich te kleden en te gedragen als een jongen. Ze speelde alleen met jongens en van meisjes wilde ze op school niets weten. Geen van de familie leden had daar problemen mee. Op school moesten de kinderen een school uniform dragen. Jongens een lange broek en meisjes een rok. Dit werd zo´n probleem voor Lorena, dat ze zelfs wegliep van school i.v.m. dit uniform. Daar er geen enkele medewerking was van de school om dit door middel van de hulp van een kinder psycholoog op te lossen, werd voor Lorena een andere Internationale school gezocht. Om een lang verhaal kort te maken, resultaten bleven uit. Haar manifestatie als een jongen bleef en haar extra lessen i.v.m. de Dyslexie hadden niet de gewenste resultaten. In de jaren op school werd Lorena geaccepteerd zoals ze was en wilde zijn. Ze had veel extra aandacht i.v.m. haar schoolwerk, maar had veel last van agressieve aanvallen, zowel op school als thuis. In 1 geval werd er zelfs overwogen Lorena van school te sturen, toen ze 11 jaar was. Via een vriend van mij ben ik met Remy Draaijer in contact gekomen en meer te weten gekomen over Pulsor®. Remy is in Juli 2000 begonnen met het huis waarin wij wonen te balanceren met Pulsor® en heeft ook Lorena 2 maal behandelt met Pulsor®. Remy heeft mij geleerd om met Pulsor® te behandelen, zodat ik Lorena verder kon behandelen. Tot en met nu heeft Lorena ongeveer 10 behandelingen ondergaan. In Augustus viel het mij op dat Lorena zich lichamelijk begon te ontwikkelen. De ontwikkeling van haar borsten begon op gang te komen. Toen ik er met haar over praatte, was ze veel rustiger over het onderwerp en niet meer agressief, zoals daarvoor. Begin September gingen we een keer winkelen en wat mij opviel was dat Lorena jaloers werd op haar jongere zusje die, voor Lorena´s idee, voor een te groot bedrag aan kleding uitzocht. Ik was verbaasd, doch verheugt dit waar te nemen, daar Lorena voor die tijd zich van deze zaken niet bewust was. Haar opmerkzaamheid werd groter en er kwamen meer emoties los, die dan ook geuit werden. Half September was de vakantie van 10 weken voorbij en kwam Lorena terug op school.Na 2 weken hoorde ik van haar onderwijzeres dat ze met me wilde praten over Lorena. Ze vroeg me of Lorena bijles had gehad in de vakantie. Ze vond dat Lorena zich veel beter kon concentreren in de klas en veel betere medewerking gaf. Ook vond ze dat Lorena minder moeite had om dingen in zich op te nemen. Na nog eens 3 weken vertelde ze mij verheugt dat de positieve verandering in Lorena´s gedrag aanbleef. Lorena krijgt beetje bij beetje meer interesse in haar uiterlijk en draagt haar haar lang, zonder er geïrriteerd over te worden. Soms laat ze me zelfs toe om er vlechten of staartjes in te doen. Ze lakt soms stiekem haar nagels. Ze heeft op school 2 keer geprobeerd om met vlechten naar school te gaan, maar wel nog gepaard met angst om uitgelachen te worden. Dat gebeurde dan ook en nu wil ze het niet meer. Eind Januari heeft Lorena een speciale test ondergaan om te kijken naar leerproblemen. Dit is dezelfde test als zij had op 6 jarige leeftijd en die ze nog een keer had in April 2000. In April bleek ook uit deze test dat Lorena dyslexie had en problemen met geheugen en concentratie.Uit de laatste test van Januari 2001 bleek, dat er GEEN spoor van dyslexie meer te vinden was. Concentratie was VEEL beter en haar langere termijn geheugen was maar iets onder het gemiddelde. Tot zover de waarneembare resultaten van de behandelingen met Pulsor® en de neurovision druppels.

Mevr. M. de Ruyt


 
 
 
 

• Ervaringen

     > Vorige
     > Terug naar home