• PULSOR® BALANCE

Pulsors bevatten kristallen met natuurlijke trillingen waaruit je lichaam ook is opgebouwd. Indien er in je lichaam spanningen zijn opgebouwd worden deze door Pulsors in balans gebracht.

PULSOR® BALANCE is een eenvoudige en snelle methode om lichaam en geest in korte tijd heerlijk te ontspannen.

PULSOR® BALANCE 20 minuten
Gedurende 20 minuten lig je op een behandeltafel met diverse Pulsors op en rond je lichaam geplaatst volgens een vast patroon.

Kosten: 35,00 euro

PULSOR® BALANCE 60 minuten
Gedurende 60 minuten worden de Pulsors volgens een individueel uitgetest programma geplaatst. De afstemming van het plaatsen en afhalen van Pulsors wordt bepaalt door je eigen energieveld. Dit wordt gemeten door middel van een Acu-Pulsor (=Pulsor pendel).

Kosten: 95,00 euro

PULSOR® BALANCE ENVIRONMENT
Harmoniseren van energieën door behandeling en plaatsing van Pulsors in je woon en werkomgeving voor een gezond leefklimaat.

Health Improvement verwelkomt je graag voor een PULSOR® BALANCE en informeerd je graag over de PULSOR® BALANCE ENVIRONMENT mogelijkheden

PULSOR® BALANCE wordt in de nabije toekomst door gecertificeerde PULSOR® BALANCE Practitioners aangeboden in Spa’s, Sauna’s, Health- Beauty en Wellness centra. Kijk op onze website of er een centrum bij u in de buurt is of neem contact met ons op.

Dr.Yao, de ontwikkelaar van Pulsors, werkt op meer fijnstoffelijk innerlijke energieniveaus, waarbij hij gebruik maakt van resonantie i.p.v. toepassing van kracht van buitenaf om gewenste resultaten te bereiken.

Het resultaat is een fijnstoffelijke behandelwijze waarbij gebruik wordt gemaakt van Pulsors, die automatisch synchroniseren met de lichaamsenergieën, ze versterken en reinigen zoals geen magneet dat vermag, alsook de werking van 'genezende handen'.
Wanneer fijnstoffelijke energieën op die manier versterkt worden, komt genezing vanzelf op gang.

Bij een PULSOR® BALANCE is ongetwijfeld een interactie van energie tussen de PULSOR® BALANCE Practitioner en cliënt van grote betekenis, toch is het normaal dat een groot deel van de PULSOR® BALANCE passief ondergaan wordt. Pulsors worden op juiste plaatsen gelegd en de PULSOR® BALANCE Practitioner laat de cliënt liggen nadat hij de Pulsors heeft gearrangeerd en bepaalde handbewegingen heeft uitgevoerd.

Het is echter ook mogelijk dat hij de Pulsors na verloop van tijd anders legt om specifieke of algemene resultaten te verkrijgen. De PULSOR® Practitioner werkt niet manipulerend, maar handelt naar aanleiding van de informatie die hij via een spintester of Acu-Pulsor vanuit de vortex-energie-polariteit van de cliënt aangegeven krijgt.

Op deze wijze kunnen oorzaken van blokkades worden behandeld zonder dat de PULSOR® BALANCE Practitioner zich laat leiden door “persoonlijke inmenging”.

Pulsors kunnen heel goed samen met andere behandelvormen en middelen worden toegepast, waardoor deze efficiënter werken.

De subjectieve ervaring van een PULSOR® BALANCE is vrijwel altijd een diepe ontspanning van zenuw- en spierweefsel waardoor herstel plaats blijft vinden lang nadat de Pulsors verwijderd zijn. Men voelt zich in alle opzichten gevoed en verwarmd.

Regelmatig nemen mensen licht in zichzelf waar in prachtig vloeiende kleuren.
Omdat ze voor hun werking afhankelijk zijn van natuurlijke energieën, kunnen Pulsors ook gebruikt worden om positieve omgevingsenergie te versterken en negatieve te corrigeren.

Behandelaars gebruiken ze niet alleen om het effect van hun behandeling te vergroten, maar ook om zich te beschermen tegen negatieve energie die tijdens een behandeling vrij kan komen.

Veel behandelaars, voelen zich aan het einde van de dag leeggezogen. Pulsors dragen ertoe bij dit te voorkomen door het energieveld van de behandelaar te versterken en in harmonie te brengen, opdat de negativiteit nergens terecht kan. Gevolg is dat de behandelaar zich beter voelt, meer openstaat voor de cliënt, meer begrip kan tonen en zo beter zijn/haar werk kan doen.


 
 
 
 

• PULSOR®BALANCE

     > Vorige
     > Terug naar home