Klik hier
 
 
Webshop.


 
 
 
 

N.B. De omschrijving die hier van de verschillende Pulsors® gegeven wordt is gebaseerd op de ervaringen die met desbetreffende Pulsors® zijn opgedaan. Pulsors® werken niet specifiek op symptomen. Een Pulsor® balanceert namelijk alleen onze vortex energiepolariteiten! Wat daaruit voortkomt bepaalt het lichaam zelf.

A. Pulsor® BASISGENERATIE
B. Pulsor® ULTIMA-GENERATIE
C. Pulsor® 5 ELEMENTEN GENERATIE
     > Terug naar home